Recensioner

Tjänstgöringsintyg
Mathias Ericsson har under perioden 2023-07-10 till och med 2024-02-15 arbetat hos oss på SBT Sverige AB som inhyrd Elektriker på Projekt Förbifart Stockholm i Skärholmen/Sätra. Arbetet har varit Service, Drift och Underhåll av Tillfälliga Elinstallationer och kontroller före Driftsättning samt Driftsättningar av vår större installation som är ett ”eget” Elnät bestående av 10 st. Transformatorstationer med tillhörande utgående Kraftkablar som under resterande Byggtid ska användas av Trafikverket och kommande Entréprenörer.

De Installationer Mathias har utfört har i Huvudsak varit Kraftkabel / 400 V i Kabelskåp, Byggcentraler samt Belysning. I arbetet används Maskiner som Kabelspel, Kabelvagn, Liftar av olika storlekar, Pressverktyg, Gasolbrännare etc.

Mathias har god kännedom av EL-Nätmaterial, Kabelmaskiner och dessa montage och har under denna tid utfört sina arbetsuppgifter mycket bra och jag rekommenderar gärna Mathias. För vår del på SBT Sverige AB så avslutar vi nu och överlämnar detta Projekt till Trafikverket.

Jag hade det oväntade nöjet att plötsligt agera oförberedd el-assistent i en äldre 20-talsfastighet i Stockholm här för leden.
Mattias arbetskollegor hade gått hem för dagen, vid kl 16, som sig vanligtvis bör, men just denna dag var det dock särskilt viktig att ta extra ansvar då paret som bor i lägenheten skulle komma hem vid 18-tiden.

Mycket arbete hade gjorts denna sista dag och sammanlagt tre elektriker hade varit på plats, och önskemål om extra kabeldragningar i köket hade beställts och därav viss försening av funktionskontrollen av hela elinstallationen. Vid pass sjutton var det så dags att bocka av denna sista lilla detaljen.

Jordfelsbrytaren reagerade omedelbart och slog av strömmen.. vi var som förstummade och upprepade detta flera gånger!!! Nu blev situationen snabbt akut eftersom kunderna var så gott som hemma och våningen badade i mörker. Raskt skred Mattias till verket utan att fundera mer på saken, som en klippa, och började felsöka systemet. Han bad om min hjälpande hand för att sköta belysningen med ficklampa under den stressiga nedräkningen av minuter...

Med mina egna erfarenheter av stora och små arbetsplatser, uppdragsgivare i slott och koja under fem årtionden med massor av hantverkare i alla upptänkliga situationer till trots, och sett många skickliga elektriker "in-action" så det räcker, så har jag inte sett maken till ansvarstagande, rådighet. Effektiviteten saknar sannerligen motstycke och Mattias hedrar sin kår med sådan förmåga.

Slutligen efter ett fenomenalt felsökeri i den högre skolan, på rekord tid under stark press hittades felet!!! En felaktig sladdmontering i en av "lampnapparna" i vardagsrummet som antagligen gjorts av misstag pga "bråttom hemför dagen"-tänk av kollegorna.

Det är sannerligen tryggt med yrkesfolk som Mattias, för då vet man att det blir rätt och säkert.

Jo men visst ja.. paret som kom hem strax efter kl 18, då vi just städade ut det sista av verktyg och material anade aldrig vad som just hade utspelat sig och var verkligen glada för det fina arbetet.
Att kvällen var räddad tack vare en skicklig elektriker, OCH en upplysande assistent i målarkläder tillhör ju jobbet!!!

Varmt rekommenderar jag Mattias för edra elarbeten!